ข่าว

 • Biodegradable VS Compostable

  ย่อยสลายได้ VS ย่อยสลายได้

  ย่อยสลายได้หมายถึงอะไร?ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือวัตถุที่ย่อยสลายเป็นองค์ประกอบตามธรรมชาติ คาร์บอนไดออกไซด์ และไอน้ำโดยสิ่งมีชีวิต เช่น แบคทีเรียและเชื้อรา ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปแล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพืช...
  อ่านเพิ่มเติม
 • What does PSM mean when we say it’s PSM cutlery?

  PSM หมายถึงอะไรเมื่อเราพูดว่ามันคือช้อนส้อม PSM?

  โดยการผสมประมาณ 50%~60% ของวัสดุจากพืช เช่น ข้าวโพด มันฝรั่ง และผักอื่นๆ บวก 40%~45% รอบ ๆ พลาสติกฟิลเลอร์ เช่น PP (โพรพิลีน) PSM จะมีความสามารถในการทนต่ออุณหภูมิสูงถึง 90 ℃ หรือ 194° F;PSM เป็นสารย่อยสลายทางชีวภาพ...
  อ่านเพิ่มเติม
 • The Difference Between PLA and CPLA

  ความแตกต่างระหว่าง PLA และ CPLA

  PLA ย่อมาจาก Polylactic acid หรือ polylactideเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพรูปแบบใหม่ ซึ่งได้มาจากแหล่งแป้งที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง และพืชผลอื่นๆมันถูกหมักและสกัดโดยจุลินทรีย์เพื่อให้ได้กรดแลคติกแล้วกลั่น ...
  อ่านเพิ่มเติม